مراقبت از بيماران مبتلا به آلزايمر در خانه سالمندان

جمعه, 07 مهر 1396 تعداد بازدید : 226

مراقبت از بيماران مبتلا به آلزايمر طيف وسيعي از نيازهاي جسمي، عاطفي و مالي را در بر مي گيرد که ناشي از تخريب تدريجي و غير قابل کنترل خود و ذهن بيمار است. مراقبين و پرستاران مهمترين نقش را در تامين محيط مناسب و ارايه مراقبت با کيفيت براي بيماران مبتلا به آلزايمر بر عهده دارند.

مراقبت ها بيشتر متمرکز بر بعد فيزيکي و بر مبناي مراقبت هاي روزمره و مشابه ساير سالمندان ارايه ميشد. در اين تجارب اگرچه رد پاي ابعاد ديگر مراقبت نيز مشهود بود، اما تشريح آن ها حاکي از عملکرد غير حرفه اي، مبتني بر حس عامه و تجربه شخصي بود. اميد است که با آموزش پرسنل، آشناسازي آنان با نحوه بررسي نيازها و ويژگي مراقبت از اين بيماران و به کارگيري پرسنل آموزش ديده به تعداد کافي، مراقبتي جامع در ابعاد مختلف را براي بيماران فراهم نمود و به اين ترتيب موجبات ارتقاي کيفيت زندگي بيماران مبتلا به آلزايمر را مهيا ساخت.