درباره ما

مرکز نگهداری و توانبخشی سالمندان نیکان پارس با همت و کوشش جمعی از دوستان در تیرماه سال 1395 تاسیس و آماده ارایه خدمات به عزیزان و دوستان سالمند میباشد

خدمات پرستاری و پزشکی و ... در این مرکز زیر نظر پزشکان مجرب به عزیران ارایه میشود.

سعی ما بر آن است که بیشترین احساس امنیت و ارامش را برای عزیزانمان فراهم کنیم

به امید حق